Rapportmal

En forsøksrapport skal inneholde det som er nødvendig for at leseren skal forstå hvordan forsøket er utført, hvilke konklusjoner som er trukket - på hvilket grunnlag. Det skal være mulig å gjenskape forsøket ut fra beskrivelsen.
Boks 1
Boks 2
Boks 3
Boks 4
Boks 5
Boks 6
Boks 7
Boks 8
Boks 9
Boks 10