Lys simulering Lys simulering som viser overgang fra ultraviolett lys, synlig lys og infrarødt lys.
nm
× 10¹³ s⁻¹
× 10¹³ s⁻¹
f = c λ = 3 × 10 8   m / s 100 nm = 300 × 10 13   s - 1
Frekvens = lysets hastighet / bølgelengde s-1 = 1 svingning per sekund = 1 Hertz (Hz)
Dette er ultrafiolett lys, derfor kan du ikke se det.